Naaktslakken kunnen ernstige gezondheidsrisico’s voor je hond vormen, zoals longworm- en hartworminfecties, vergiftiging en spijsverteringsproblemen. Bescherm je trouwe viervoeter met deze essentiële informatie:

Risico’s van het eten van naaktslakken:
Longworminfectie: Slakken kunnen longwormen (Angiostrongylus vasorum) bij zich dragen die levensbedreigend kunnen zijn voor honden.

Hartworminfectie: Hoewel minder vaak, kunnen honden ook besmet raken met hartwormen door slakken, wat ernstige hart- en longproblemen kan veroorzaken.

Vergiftiging: Sommige slakken bevatten toxines die schadelijk zijn.

Maag- en darmproblemen: Het eten van slakken kan braken en diarree veroorzaken.